FreightGate Ota yhteytt Tilauslennot Merirahti Maarahti Lentorahti In English FreightGate

Asiakas on kuningas kuljetusliiketoiminnassa

Millaisilla eväillä voi kuljetusliike tänä päivänä pärjätä? Miten kasvattaa kilpailukykyään kuljetuskilpailun jatkuvasti kiristyessä ja kuljetuskustannusten noustessa?

Vientirahteihin erikoistuneen FreightGaten mielestä menestyminen kuljetusliiketoiminnassa on lopulta varsin yksinkertaista. Rahtiasiakkaille on tarjottava sitä, mitä he tarvitsevat sen sijaan että vain keskityttäisiin perustelemaan rahtipalvelun kustannuksia. "Asiakaslähtöisyys on myös vientirahtikuljetuksissa kaiken a ja o.", kertoo Freightgaten Operatiivinen Johtaja Jarmo Annala.

kuljetusliike, rahti
Me pystymme tarjoamaan monipuoliset maailmanlaajuiset vientirahtikuljetukset joustavin ehdoin - räätälöitynä asiakkaidemme tarpeille.

Vientivetoisessa Suomessa kuljetusliikkeet ovat hyvin riippuvaisia siitä, mitä muun maailman taloudessa tapahtuu. Siksi monet vientiin keskittyneet kuljetusliikkeet ovatkin seuranneet tarkkaan Euroopan talouskriisin kehittymistä sekä yhä tummemmiksi käyviä analyytikoiden kasvuennusteita. Samaan aikaan kuljetusalaa kiristää kuljetuskustannusten nousu, jonka vaikutus kuljetusasiakkaiden rahtihintoihin on väistämättä kielteinen. Kuljetusala on jo vuosia pyrkinyt perustelemaan kasvavia rahtikustannuksia muun muassa työllisyysvaikutuksella - jos kasvavia rahtikustannuksia ei saada siirrettyä vientirahtihintoihin, joudutaan monessa pienemmässä kuljetusliikkeessä laittamaan lappu luukulle.

FreightGatella pyritään kuitenkin suhtautumaan analyytikoiden laskeviin kasvukäyriin ja kustannuspeikkoon terveellä realismilla. Nopeasti vaihtuvat suhdanteet ikään kuin kuuluvat kuljetusalan henkeen.

Kasvavia vientirahtikustannuksiakaan ja niiden vaikutuksia palvelun kysyntään ei pelätä. "Rahtikustannuksiin on luonnollisesti odotettavissa lievää nousua, mutta rahtiasiakkaan kannalta tämä ei missään nimessä ole huono asia. Me pyrimme FreightGatella samalla kasvattamaan kuljetusverkostoamme sekä ylipäätään parantamaan asiakaspalveluamme entistä joustavammaksi. Lievä nousu vientirahtikustannuksissa koituu siten lopulta rahtiasiakkaan eduksi.", Annala toteaa. Asiakaslähtöisyys on kuljetusliiketoiminnassa jatkossa entistä tärkeämpää. Kuljetukset on pystyttävä hoitamaan entistä laajemmalle toimialueelle ja mikä tärkeintä, entistä täsmällisemmin. FreightGaten Annala on samaa mieltä. "Kuljetusliikkeenkin on jatkossa pelattava entistä enemmän asiakkaiden ehdoilla. Me pystymme tarjoamaan monipuoliset maailmanlaajuiset vientirahtikuljetukset joustavin ehdoin - räätälöitynä asiakkaidemme tarpeille.", Annala toteaa.

Miltä vuosi 2014 sitten näyttää FreightGaten silmin? "Taantumat näkyvät aina kuljetusliiketoiminnassa kysynnän laskuna ja sitä myötä kuljetuskilpailun kiristymisenä. Suhdanteet näkyvät vientirahtikuljetusten vähentymisenä sekä kilpailun kiristymisenä. Me torjumme taantumaa tehokkaasti hyvillä, nopeilla ja monipuolisilla vientirahtipalveluilla. Luotettavuus on erittäin tärkeä kilpailutekijä tulevaisuudessa.", Annala toteaa.

Oy Freight Gate Global Ltd