FreightGate Ota yhteyttä Tilauslennot Merirahti Maarahti Lentorahti In English FreightGate

FreightGate saa kuljetukset kannattavammiksi asiakaslähtöisellä liiketoimintamallilla

Kustannukset kasvavat, kysyntä hyytyy, kuljetusalan työpaikat vaakalaudalla? Tällaisia ajatuksia on varmasti ollut monessa logistiikka ja kuljetusalan yrityksessä viime aikoina. Kasvavat vientirahtikustannukset eivät kuitenkaan välttämättä ole rahtiasiakkaan kannalta mikään huono asian, kertoo vientirahteihin erikoistuneen kuljetusliike FreightGaten Operatiivinen Johtaja Jarmo Annala. "Rahtikustannusten kasvu merkitsee samalla myös parempaa asiakaspalvelua.", Annala kertoo.

Kuljetusliiketoimintaa koskevat uutiset eivät toden totta ole olleet viime aikoina mitenkään mukavaa luettavaa. Maailmanlaajuista uutisointia ovat viime kuukaudet hallinneet varsin synkät ennusteet vuoden 2014 kasvuluvuista. Vahvasti viennistä riippuvainen kuljetusala seuraakin tällä hetkellä silmä kovana erityisesti suomalaisia vientiyrityksiä koskevaa uutisointia.

Paitsi harmaantuneet taloudelliset kasvunäkymät, kiusaavat kuljetusliiketoimintaa myös kasvavat polttoaine- ja muut kustannukset, jotka näkyvät suoraan kuljetusliikkeiden tuloksissa.

kuljetusliike, rahti
Vientirahtikustannusten nousu nostaa toki hieman vientirahtien hintoja. Samalla kuitenkin parannamme kuljetusten laatua ja kustannustehokkuutta entisestään.

Kasvavat kuljetuskustannukset merkitsevät luonnollisesti kasvupainetta myös rahtihintoihin. Tähän ei rahtiasiakkaiden taholta ole perinteisesti suhtauduttu kovinkaan ymmärtäväisesti. FreightGatella ei kuitenkaan haluta nähdä rahtikustannusten nousua minään koko kuljetusliiketoimintaa uhkaavana peikkona. Muutenkin yrityksessä tunnutaan suhtautuvan tulevaan varsin optimistisesti.

"Vaikka vuosi 2014 tulee sisältämään monenlaisia haasteita suomalaista kuljetusliiketoimintaa silmällä pitäen, emme kuitenkaan Freightgatella ole valmiita lyömään ajorukkasia tiskiin.", Annala kertoo. "Valmistaudumme tulevaan parantamalla nykyisiä vientirahtikuljetuksiamme entisestään sekä lisäämällä uusia vientirahtikohteita. Kuljetukset on toimitettava tällä alalla sinne, minne asiakas ne haluaa.", Annala toteaa luottavaisena.

Vaikka kuljetuskustannusten nousu luonnollisesti mietityttää sekä monia rahtiasiakkaita että myös kiristyvästä kuljetuskilpailusta huolestuneita kuljetusliikkeitä, on FreightGatella kuitenkin jo valmistauduttu väistämättömään. Jos rahtikustannukset nousevat, on niiden jollain tavalla myös näyttävä rahtihinnoissa. Rahtiasiakkaan kannalta lievä nousu vientirahtikustannuksissa ei merkitse kuitenkaan vain kasvavaa kuluerää, vaan myös samalla parannusta kuljetusten laadussa.

Juuri asian tätä puolta halutaan korostaa myös FreightGatella. "Vientirahtikustannusten nousu nostaa toki hieman vientirahtien hintoja. Samalla kuitenkin parannamme kuljetusten laatua ja kustannustehokkuutta entisestään.", Annala toteaa. Asiakaslähtöisyys ohjaa siten jatkossa entistä enemmän kuljetusliikkeiden toimintaa. "Kuljetukset kannattavat jatkossakin, kunhan kuljetusliike itse kehittää palvelujaan ajan hengessä.", Annala toteaa.

Oy Freight Gate Global Ltd